Det är möjligt att planera en källare under ditt hus.
Eftersom det är viktigt att ta hänsyn till tomtens utformning, planerar vi alla källar- och sluttningshus utgående från kundens önskemål och tomtens useende.